Anders Gärdeborn om skapelse & evolution

www.gardeborn.se

Fossil av födande Ichthyosaurus, snabbt begravd under en översvämningskatastrof.

Anders Gärdeborn om skapelse & evolution

 

Artiklar, powerpoints, föreläsningar, video

 

På dessa sidor har jag samlat material jag producerat i skapelse- och evolutionsfrågan.

 

Mästerdirigentens verk

 

Boken är nu färdig och finns att beställa på en egen webbsajt. Även allt material som inte handlar om skapelse och evolution finns på denna sajt:

 

masterdirigentensverk.se.

 

Kolla in den!

Är du intresserad att veta mer om biblisk skapelsetro och intelligent design har jag producerat en del material som kan erhållas från:

 

Boken Intelligent Skapelsetro ger en grundläggande beskrivning av biblisk skapelse och intelligent design. Den utmanar evolutionsläran inom många vetenskapsdiscipliner som astronomi, geologi, paleontologi (fossil) och molekylärbiologi. Boken är på 320 sidor och rikt illustrerad i färg.

Häftet "I begynnelsen..." beskriver universums, livets och människans historia utifrån Bibelns redogörelse av skapelsen, syndafloden och försoningen. Det kan ses som en sammanfattning av boken Intelligent Skapelsetro. Häftet är avsett att användas i evangelisationssyfte så sprid det gärna! Du kan ladda ner det i pdf-format här, eller beställa tryckta exemplar från adresserna ovan.

DVD-paketet "Adam och Eva-lutionen" består av fem studioinspelade entimmesföredrag rikt illustrerade i PowerPoint. Serien handlar om universums, livets och människans historia utifrån Bibelns redogörelse av skapelsen, syndafallet och försoningen.

 

De fem delarna är fokuserade kring livet:

1. Kunskapen om livet - Tro & Vetande

2. Strukturen på livet - Klassificering & Fossil

3. Omgivningen för livet - Universum & Jorden

4. Konstruktionen av livet - Celler & Information

5. Meningen med livet - Bibeln & Kristus

 

Trailers från föreläsningsserien finns här.

Tillgivne Anders

Kontakt: lignum@telia.com

__________________________________________________________________________________________________________________

Anders Gärdeborn © 2017 • Spridning tillåten om du anger källan, dock inte i kommersiellt syfte.