Anders Gärdeborn om skapelse & evolution

www.gardeborn.se

Fossil av födande Ichthyosaurus, snabbt begravd under en översvämningskatastrof.

Artiklar


 • Big Bang eller Big Blunder

Dagens sekulära kosmologiska modeller kritiserade och jämförda med några bibliska modeller.


 • Arton myter och en sanning om evolutionen (2016)

Det mesta i evolutionsläran håller inte för en vetenskaplig prövning.


 • Kaninen som aldrig hittade till kambrium (2015)

Om ett de vanligst anförda falsifieringskriterierna för evolutionsläran.


 • Skapelsetro (2014)

En sammanfattande artikelserie i Världen idag


 • Det man kan veta om Gud (2013)

Universum är finkalibrerat både för att tillåta liv och för att tillåta livet att utforska universum.


 • Vetenskapliga argument för skapelsetro (2013)

Mycket i Bibeln kan testas med naturvetenskapliga experiment och observationer.


 • Biblisk skapelsetro (2013)

Grundkurs med begrepp och definitioner.


 • Likhet mellan människans och schimpansens arvsanlag (2012)

Behandlar myten om att människa och schimpans är genetiskt lika och att detta beror på deras gemensamma ursprung.


 • Skilj på Skaparen och skapelsen (2012)

Varför upptäckten av Higgs boson inte ska ges andliga förtecken.


 • "Problemet" med avlägset stjärnljus (2012)

Hur vi kan se stjärnor på miljoners ljusårs avstånd i en ung skapelse.


 • Gör upp med evolutionstron! (2012+2011)

Om det teologiskt omöjliga i att samtidigt tro på Bibeln och på en utveckling från amöba till människa.


 • Illusionen om Evolutionen (2011)

Oavsett vad vi hittar i naturen så har evolutionsläran en förklaring till det.

Den är därför omöjlig att motbevisa och således inte vetenskaplig.


 • Materialismen i ljuset av modern fysik (2010)

Det blir svårare och svårare att behålla en materialistisk världsåskådning på förnuftsmässig grund!


 • Richard Dawkins: (Recension 2010)

The Greatest Show On Earth

The Evidence For Evolution

 

 • Francis S Collins: (Recension 2009)

Evolutionens Gud


 • Intelligent Skapelsetro (2009+2007)

Avslutningskapitlet som sammanfattar boken Intelligent Skapelsetro.


 • Modern molekylärbiologi bekräftar Bibeln (2008)

Hur gener, celler och proteiner talar för en skapelse.


 • Vad talar mot evolution? (2008)

Tio vetenskapliga argument (och några andra) som visar evolutionslärans svagheter.


 • Vad betyder "evolution"? (2006)

Om olika betydelser av ordet samt vikten av att definiera vad man talar om.


 • Answers in Genesis - Konferens i England (2006)

Rapport från en skapelsekonferens.


 • Tsunamin (2005)

Ett försök till bibliskt svar på lidandets problem.


 • Stephen Jay Gould (red.): (Recension 2002)

The Book of Life

An Illustrated History of the Evolution of Life on Earth


 • Varför är universum så stort... (2001)

... om vi är ensamma i det?


 • Bibel 2000 och Svenska Folkbiblen (1999)

En jämförelse mellan två bibelöversättningar.


 • Humorn hjälper oss att leva (1999)

... och har Gud själv humor?


 • Den Biologiska klockan - Ett cirkelresonemang (1998)

Om hur modern molekylärbiologi motsäger evolutionsläran.


 • Är skapelsetro viktig? (1997)

Varför den bibliska skapelsetron är central i kristendomen.


 • Symposium om skapelse och evolution (1993)

Ett referat från en Uppsala-aktivitet.

__________________________________________________________________________________________________________________

Anders Gärdeborn © 2018 • Spridning tillåten om du anger källan, dock inte i kommersiellt syfte.