Artiklar om skapelse och evolution

www.gardeborn.se

Artikel av Anders Gärdeborn publicerad i nr 2/2006 av:

Answers in Genesis konferens i England

_________________________________________________________________________


Under några faktaspäckade dagar i april hade jag privilegiet att besöka en konferens i England, anordnad av världens störta organisation för skapelsefrågor, Answers in Genesis. Mottot för AiG är ”Upholding the Bible from the very first verse”, något som konferensen avspeglade på ett

mycket påtagligt sätt. AiG:s grundare, Ken Ham (bild), visade i en av sina föreläsningar hur hela evangeliet om Kristus hamnar på gungfly om vi tar bort de första elva kapitlen i första Moseboken. Vi talar i våra kyrkor om att Jesus löser syndens problem och räddar oss från evig död, men utan Bibelns inledningskapitel så kan vi inte veta vad synd är för någonting eller hur döden kan vara något problem som vi behöver räddas från. Därför pekade Ham på det allvarliga i att våra kyrkor gett upp vetenskaperna till allmänna och sekulariserade skolor, för att istället bara ägna sig åt ”andliga” frågor. Vi måste återerövra vetenskaperna, menade han, och

sluta se på Bibeln som gulliga berättelser att klistra utanpå de antaget vetenskapliga sanningar som våra avkristnade läroinstitut förser oss med.


Konferensen samlade 387 deltagare från 18 nationer och då lär några ytterligare fått nobben på grund av platsbrist. Temat var ”Creation without compromise”, med tydlig adress till de många kristna samfund som tappat perspektivet att Bibeln faktiskt kan ha något att säga oss även vetenskapligt. Jag fann det intressant att Ken Ham inte utsåg evolutionsläran som den primära Förvillaren, utan synen att jorden är mycket gammal. Ingen fördom, evolutionsläran inräknad, är lika orubbligt rotad som att jorden är miljoner och miljarder år gammal. Darwin uppfann inte de miljontals åren, utan han bara applicerade dem på biologin. Till och med många kristna, omdömesgilla nog att se evolutionslärans brister, saknar tillräcklig upplysning till att våga ifrågasätta jordens höga ålder. Därför har man uppfunnit ett antal sätt att stoppa in de miljontals åren i Bibeln, som t.ex. gapteorin, day-age-teorin och teistisk evolution. Dessa är dock samtliga förenade med stora svårigheter, och därför har AiG tydligt tagit ställning för en ung jord.


I sitt nästan klassiska föredrag ”Creation Evangelism” citerade Ham 1 Kor 1:23, vilken säger att evangeliet är en stötesten för judar och en dårskap för greker. Han menade att skillnaden i uttryckssätt har en orsak. Judarna visste vad Skriften lär om skapelse, syndafall och syndaflod, och förstod behovet av Kristus, men kunde inte acceptera att det uppfylldes av personen Jesus. Därför blev han en stötesten. Grekerna däremot, hade inte grunderna från första Moseboken och därför blev läran om Kristus överflödig. Den var en dårskap. Anmärkningsvärt är att Ken Ham menade att vår västerländska kultur idag inte längre består av ”judar” utan av ”greker” och därför är det meningslöst att tala om frälsning i Kristus om vi inte först lägger fundamentet genom att starta från början (dvs i GT). Det mesta kristna materialet och den mesta undervisningen är idag fokuserade på att ”lita på Jesus”, vilket därför blir obegripligt för den moderna generationen. Vi måste börja med att definiera vad vi menar med ”Gud”, ”synd”, ”död” med flera ord, eftersom annars begriper ingen vad vi talar om. Vårt budskap blir dårskap. Och denna ”kreationistiska evangelisation” måste starta i kyrkorna!


Även Dr Terry Mortenson (bild) talade om jordens ålder. Redan titeln på hans föredrag - The Origin of Old-earth Geology and the Christian Compromise - avslöjade hans inställning till att som kristen försöka förena Bibeln med de miljontals åren. Han pekade på tre problem för dem som gör detta. För det första menade han att det avslöjar en ytlig analys av Skriften, eftersom denna vid ett tämligen enkelt studium visar sig omöjlig att anpassa till en evolutionistiskt gammal jord. För det andra innebär ”den kristna kompromissen” att döden måste ha funnits på jorden före människans synd, i kontrast mot Bibelns lära att döden är ett resultat av människans synd. Och för det tredje leder den till svårigheter med Guds natur, eftersom evolutionens gud med

konkurrens och död inte kan vara densamme som Bibelns Gud av omtanke och liv. Mortenson gjorde det tämligen, åtminstone för mig, anmärkningsvärda påståendet att geologen Charles Lyell inte drevs av fakta då han på 1800-talet kom fram till uniformanismens höga åldrar för jorden utan av en medveten anti-biblisk strategi.


Författaren och predikanten Brian Edwards tog konferensdeltagarna på en resa genom British Museum, och visade att arkeologin gång på gång bekräftar både GT och NT. Han poängterade dock att främsta anledningen att hålla Bibeln för sann inte är att den bekräftas av externa fynd, utan att den själv säger att den är Guds Ord. Den är ”självauktoriserad”. Han förnekade inte att detta är ett cirkelresonemang, men menade att det inte kan vara på annat sätt. Om jag frågar dig vad du drömt inatt, så måste jag ta dig på orden för att få reda på sanningen, eftersom du är den ende i hela universum som kan veta den. På motsvarande sätt är Gud den ende som kan veta sina egna tankar, eller hur skapelsen gick till, och därför finns inget annat sätt än att ta Honom på Ordet för att få reda på sanningen.


Speleologen (grottforskaren) Emil Silverstru (bild) gav sin syn på hur grottor kan ha bildats i samband med Noas flod. Den gängse uniformistiska teorin bygger på att de formats genom syrarikt vatten trängt ner ovanifrån och grävt ur dem under långa tider. Han förespråkade dock förklaringen att de bildats av vatten som trängt upp underifrån under och efter floden. Detta vatten innehåller mycket starkare syra och processen går därför tämligen snabbt. Den underlättas dessutom av bakterier som äter upp kanterna på stenarna, gör dem på detta sätt mer porösa och tillåter därför vattnet att fräta bort större ytor. Han kompletterade med informationen att de droppstenar vi hittar i många grottor bevisligen kan bildas på några årtionden. Silverstru förmedlade också flera andra argument för en ung jord, många för mig helt nya. Han menade till exempel att havets salter inte enbart kommer från eroderade kontinenter, utan även från underjorden genom så kallade termiska ventiler (black/white smokers) på

havsbotten. Detta ger en maxålder för salthalten i haven på 6 miljoner år och inte som tidigare hävdats, 30 miljoner år. Mycket intressant var också hans teori att jordens oljelager inte kommer från växtmassa, utan från metangaser som tränger upp underifrån. Han ifrågasatte alltså paradigmet att olja är en icke-förnyelsebar energikälla, vilket om han har rätt naturligtvis skulle få otroliga politiska konsekvenser.


Dr. David Menton (bild) gjorde enligt min uppfattning de mest imponerande framträdandena, då han talade om fantastiska funktioner i Guds skapelse, exemplifierade med örat, ögat och fosterutvecklingen. Han betonade att många av detaljerna var och en för sig är tillräckliga för att göra oss ”utan ursäkt” enligt Rom 1:20, då vi står inför Gud på domens dag. Tyvärr tillåter inte utrymmet att återge alla otroliga finesser hos våra sinnen, men två numeriska uppgifter imponerade så pass, att jag omöjligt kan låta bli att dela med mig av dem: Vår trumhinna reagerar på rörelser motsvarande en tiondel av diametern på en väteatom. Och våra öron är känsliga för tryckändringar på 10-10 atmosfärer, vilket motsvarar en höjdskillnad motsvarande ett

pappersarks tjocklek! Menton nämnde också något för mig tidigare okänt. Han påstod att det inte finns ett enda lyckat försök att ta stamceller från ofödda barn. De gånger man lyckats har de kommit från vuxna individer. Anledningen till att detta inte är känt för allmänheten är ett sätt att underminera pro-life rörelsen. Det är nämligen mycket lättare att tillåta abort om den är till för att rädda mitt eget liv, eller egna hälsan, än då den berör någon annan. Allt enligt Menton.


Författaren av serien böcker ”Refuting evolution”, Jonathan Sarfati, höll en föreläsning om livets början, och visade på de många hönan-eller-ägget-problem som de som söker evolutionistiska förklaringar brottas med. Sarfati underhöll också genom att med förbundna ögon spela schack med nio konferensdeltagare - samtidigt (bild). Han vann alla partier!Som avslutning listar jag tre punkter, där enligt min uppfattning Answers In Genesis mission skiljer sig från föreningen Genesis. Den första berör balansen mellan Bibel och vetenskap. Alla föredrag tog sin utgångspunkt i Guds Ord, och de var rikligt illustrerade med bibelcitat. De var därför också skeptiska till Intelligent Design-rörelsen, som ju inte alls använder Bibeln för sin ”mission”, även om jag inte kunde upptäcka någon direkt öppen kritik. Den andra skillnaden berör frågan om jordens ålder. AiG är stenhårda på att jorden är ung, och är mycket kritiska till kristna som kommit till motsatt ståndpunkt. Till och med jag, som kan tänka mig acceptera en 10.000 år gammal jord, kände mig som en kättare! De flesta i AiG verkar förespråka att jordens ålder går att beräkna från Bibelns släkttavlor, dvs att den är cirka 6.000 år gammal. De motiverar detta med att Bibeln har absolut auktoritet över alla vetenskapliga resultat. Den tredje skillnaden jag observerade berör inte vad AiG lär, utan hur de gör det. De använder en betydligt mer raljerande stil än vad som vore gångbar i Sverige. Talarna kallade t.ex. BBC för Babylon Broadcasting Corporation, döpte om Reasons to Believe till Reasons to Compormise och menade att för prins Charles så betyder nog ”Gud” detsamma som “träd”. I och för sig fann jag detta sätt att driva med sina meningsmotståndare som ganska underhållande och det går säker hem i Staterna. Men det är ingenting vi skall ta efter i föreningen Genesis.


Finns det då någonting vi skall ta efter i Genesis? Ja, menar jag - åldersfrågan. Vi har ju som förening medvetet avstått från att uttala oss om jorden är ung eller gammal. AiG har dock en del mycket bra argument för att det är svårt att ha Bibeln som auktoritet och samtidigt mena att jorden är miljoner och miljarder år gammal. Kanske skall vi våga ta tydlig ställning för detta, även om det skulle stöta några?

____________________________________________________________________________________________

Anders Gärdeborn © 2020 • Spridning tillåten om du anger källan, dock inte i kommersiellt syfte.