Artiklar om skapelse och evolution

www.gardeborn.se

Artikel av Anders Gärdeborn publicerad i nr 1/1999 av:

Humorn hjälper oss att leva

_________________________________________________________________________

En hög representant från McDonalds beviljades en gång audiens hos påven i Rom. Han erbjöd katolska kyrkan 10 miljoner dollar för att ändra i “Fader vår". Ändringen gick ut på att byta ut “...ge oss idag vårt dagliga bröd” till “...ge oss idag vår dagliga hamburgare”. Påven blev mycket förnärmad och bad mannen gå. En månad senare höjde dock McDonalds budet till 50 miljoner dollar. Men påven stod ståndaktigt fast och vägrade även denna gång. Tredje gången representanten träffade påven gav han sitt sista bud - 100 miljoner dollar! Påven förklarade då att han först måste diskutera saken med sina närmaste medarbetare. Han kallade därför ihop sina kardinaler och berättade att han hade både goda och dåliga nyheter. De goda nyheterna var att man fått chansen att tjäna 100 miljoner dollar. Och de dåliga? Jo, svarade påven, vi förlorar troligen sponsorpengarna från Skogaholms!


Alla jag frågat om Gud har humor har svarat “ja” utan att egentligen tänka efter. Jag tror detta beror på att vi inte vill att Gud skall vara humorns motsats, dvs tråkig, stel, torr och fantasilös. Jag har dock ofta undrat över varför Bibelns berättelser verkar sakna all form av humor. Jag kan inte någonstans hitta en rolig historia, ett practical joke eller en ordvits. Kanske finns det någon av Genesis läsare som kan hjälpa mig hitta något “roligt” i Bibeln?


Saknar alltså Gud humor? Innan jag försöker svara på detta vill jag beskriva humorns uppgift. Jag tror humorn är ett sätt för oss att hantera mänsklig avvikelse från det perfekta. Vi är ofullständiga, syndiga, klantiga och gör bort oss. Humorn hjälper oss att inse att vi inte är ensamma om detta och på så sätt kan vi hålla en viss distans till det. Utan den hade vi troligen gått under i självförebråelse eller tristess. Men Gud är varken ofullständig, syndig eller klantig. Därför behöver Han inte humorn utan står högt över den. Naturligtvis saknar han också humorns motsats och är varken stel, torr eller fantasilös. Frågan om Gud har humor är helt enkelt fel ställd. Den saknar relevans.


Den inledande, inte helt sanna, berättelsen om påven och McDonalds innehåller både mänsklig svaghet och företags girighet. Jag tror vi finner den ännu lustigare eftersom en person som avslöjar brister, påven, normalt skall vara mycket moraliskt högtstående. Brister visar också pastorsadjunkten som skulle provpredika med biskopen närvarande. Han tänkte inleda högtidligt med orden från 1 Sam 3:10: “Tala Herre, Din tjänare hör”. Han blev emellertid så nervös att han proklamerade: “Tjänare Herre, Din talare hör”.


Gud har egenskaper som kärlek, relation och kommunikation. Gemensamt för dessa är att de förutsätter fler personer. De behöver både objekt och subjekt. Eftersom Gud och Hans egenskaper är eviga, så måste Han ha haft dem redan innan människan skapades. Detta är fullt möjligt på grund av Guds treenighet. Han är tre personer, men en Gud. Personerna i Treenigheten hade en kärleksfull relation till varandra redan innan “begynnelsen”. Och Treenighetens kommunikation framgår av 1 Mos 1: 26: “Låt oss göra människor...”. Vi människor är skapade för att vara objekt för Hans kärlek, samt för att älska Honom och varandra. Men vi misslyckas med att göra detta hundraprocentigt, och för att stå ut med detta behövs humor. Men för Gud som älskar fullständigt och villkorslöst behövs inte humor. Humorn är därför en god egenskap, men en sekundär sådan. Den finns för att klara av avsaknaden av de primärt goda egenskaperna kärlek, relation och kommunikation. Humorn nämns ju inte heller bland Andens frukter i Gal 5 - kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning.


Det finns flera typer av humor. En del skämtar om synd. Har ni t.ex. tänkt på hur många historier som handlar om otrohet och bitterhet i äktenskap? Som kristen upplever man ibland att synden marginaliseras och skämten blir plumpa. En del skämtar om andras fysiska och psykiska brister. Detta kan vara lustigt för alla utom den det drabbar, och därför måste gyllene regeln vara vägledande för vad som är “tillåtet” här. Sedan har vi skämten om andras klantighet. Dessa brukar tillhöra mina personliga favoriter. Jag tror det beror på att jag inte längre behöver känna mig ensam om denna egenskap. T.ex. behöver ingen längre känna sig som en dålig skidåkare då man hör om Bibelns sämste - den förlorade sonen - som vallade svinen och åt upp skidorna!


Människor med humor har distans till sin egen svaghet. Vi känner att vi inte är ensamma om att vara ofullständiga och vi trivs i dessa människors sällskap. En församlingsassistent i min hemförsamling i Karlstad hade som motto: "Ingen mänsklig svaghet är mig främmande". Han var mycket omtyckt. Motsatsen är människor som är självgoda, självrättfärdiga och präktiga. Vi känner att vi inte når upp till deras standard och undviker kontakt med dem.


Prästen som vigde min hustru och mig tillhör de trevligaste människor vi känner, mycket beroende på hans medvetenhet om sina egna brister. För att inte gå upp i vikt, beslutade han för några år sedan att inte äta efter klockan sex på kvällen. En gång var han på ett prästmöte och stod i middagskön tillsammans med bl.a. biskopen, kyrkoherdar och prästfruar. Då han fick se den härliga maten man dukat fram säger han med sin mäktiga och genomträngande stämma: “I kväll skall jag göra avkall på sexförbudet.” Hans hustru ville bara sjunka genom jorden!

____________________________________________________________________________________________

Anders Gärdeborn © 2020 • Spridning tillåten om du anger källan, dock inte i kommersiellt syfte.