Debatter om skapelse och evolution

www.gardeborn.se

Artikel av Anders Gärdeborn publicerad 2012-02-28 i:

Evolutionens "gud" en blodtörstig despot

_________________________________________________________________________


Svar på Ibstedts, Kronhamns och Sääfs debattartikel med titeln "Evolutionsteorin uttalar sig inte om Gud" -> http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=299193.

 


De tre vetenskapsmännen ställer en intressant fråga i Dagen den 24 februari: ”Kan en kristen tro på evolutionsteorin?” Tyvärr svarar de på en helt annan fråga då de konkluderar: ”Det finns alltså ingen generell anledning att skapa en konflikt mellan tro och vetenskap.” Kristen tro har i svaret generaliserats till tro i allmänhet och evolutionsteorin har bytts ut mot vetenskap. Jag håller med om att vetenskap inte på något sätt ligger på kollisionskurs mot tro. Däremot frontalkrockar evolutionsteorin med Bibeln. Varför?


Evolutionens potentielle gud är en blodtörstig despot som slår ihjäl den svage. Bibelns Gud är en kärleksfull Fader som tar hand om den föräldralöse och änkan. I evolutionstanken byggs livets strukturer upp från big bangs kaotiska urtillstånd. I Bibeln är de lagda under ”förgängligheten” efter att ha påbörjats i ”en mycket god” skapelse. I evolutionen är människan ett vidareutvecklat djur. I Bibeln är hon en unik Guds avbild. I evolutionen har död föregått människan under eoner av tid. I Bibeln är död ett resultat av människans synd.


Inom samtliga dessa områden är alltså Bibeln och evolutionen varandras diametrala motsatser. Den ena går inte ens att med skohorn pressa in i den andra. Detta har en enorm apologetisk betydelse. Om döden inte är ett resultat av människans synd blir synden en illusion. Om synden är en illusion blir även Guds lösning på syndens och dödens problem, Jesus Kristus, ett fantasifoster. Evolutionsteorin rycker undan grunden för evangeliet. Därför är den fullständigt oförenlig med biblisk kristendom.


Anders Gärdeborn

____________________________________________________________________________________________

Anders Gärdeborn © 2020 • Spridning tillåten om du anger källan, dock inte i kommersiellt syfte.