Debatter om skapelse och evolution

www.gardeborn.se

Artikel av Anders Gärdeborn publicerad 2007-01-20 i:

Evolutionsteorin kan inte testas


(En replik där jag saknar tidigare artiklar i debatten.)

_________________________________________________________________________


Jerker Karlsson (JK) raljerar över Olle Åhs vetenskapssyn i sin replik i VLT den 16 januari, men gör själv sådana rejäla grodor att uttrycket om stenar och glashus känns som ett understatment. JK gör bl.a. det obegripliga påståendet att evolutionsteorin är den mest säkerställda av alla vetenskapliga teorier. Vet inte JK att evolutionsteorin tillhör de historiska vetenskaperna, vilka alltid har lägre tillförlitlighet än naturvetenskapliga teorier? De sistnämnda kan forskaren testa i sitt laboratorium, medan ingen kan återskapa människans antagna utveckling från bakterien.


JK gör sig också skyldig till det grova vetenskapliga övertrampet att inte definiera de termer han använder. Ordet "evolution" använder han i två olika betydelser. Dels betyder ordet biologisk förändring och JK exemplifierar denna med bakterier under ett mikroskop. Jag håller med om att evolution i denna betydelse är ett faktum. Men plötsligt byter ordet innebörd och betyder att alla dagens arter har ett gemensamt ursprung. Hur kan man i vetenskapens namn sluta sig till människans utveckling från bakterien genom att studera den senares förändring i ett mikroskop? JK utför här illusionstricket att bevisa evolution i en trivial betydelse (biologisk förändring) och sedan genom att obemärkt byta betydelse på ordet få alla att tro att även denna andra betydelse (gemensamt ursprung) är bevisad.


JK menar att Åhs förståelse av termodynamik är undermålig, men blandar själv ihop första och andra lagen. Han menar att ordning kan skapas genom att tillföra energi och att vi därför hellre bör tillbedja solguden Ra. Han exemplifierar med att han själv måste damma sitt vardagsrum för att det inte skall komma i oordning. Sant, men hans städande tillför inte bara energi utan det måste också utföras med planering och förstånd. Det räcker alltså inte med att tillföra energi för att skapa ordning, utan energin måste också användas på ett intelligent sätt. Om man tvivlar kan man alltid släppa in två kattor som slåss i sitt vardagsrum. Mycket energi men ingen planering.


Sorgligast blir dock JK:s utläggning då han närmar sig frågan om relationen mellan gudstro och vetenskap. Han verkar mena att det finns utrymme för en gudstro bara på de ställen där vetenskapen ännu inte har funnit en förklaring. Resonemanget är lika ologiskt som att påstå att om man förstår hur en mänsklig ingenjör burit sig åt så upphör denne att existera. Om nu vetenskapen skall vara det förutsättningslösa sökandet efter sanningen som JK tycks vurma för, så får vi inte sätta bojor på den och förbjuda Gud att existera. Teistens tro på Gud är inte mindre vetenskaplig än ateistens tro på icke-gud.

____________________________________________________________________________________________

Anders Gärdeborn © 2020 • Spridning tillåten om du anger källan, dock inte i kommersiellt syfte.