Debatter om skapelse och evolution

www.gardeborn.se

Artikel av Anders Gärdeborn publicerad 2008-10-24 i:

Svårt att få Bibelns Gud att gå ihop med att Han skapat genom evolution

___________________________________________________________________________


Den 17 oktober bemöter Gerard Willemsen tidigare insändare som varit kritiska till evolutionsläran. Han menar att de förvanskar och missbrukar läran och han förklarar att numera förstår forskare att slumpen inte spelar så stor roll, utan det finns genetiska predispositioner som under påverkan av miljöfaktorer leder evolutionen vidare.


Jag antar att Willemsen avser området "evo-devo" som betraktar arvsmassan som en låda med Legobitar som kan kombineras på olika sätt och på så vis åstadkomma en rik variation av skapelser. Detta moderna forskningsområde talar dock faktiskt för Bibeln och emot evolutionsläran. Legobitarna, liksom arvsmassan, uppvisar förvisso ingen slumpmässig förändring, utan en designad förmåga till variation. Den rätta frågan att ställa är därför varifrån bygglådan (arvsmassan) ursprungligen kom. Här har evolutionsläran fortfarande inga andra mekanismer att ta till än slump, tid och materiens inneboende egenskaper. Bibeln lämnar oss dock inte utan svar.


Willemsen avslutar med att ge sitt stöd till dem som menar att Gud skapat genom evolution. Med all respekt för denna uppfattning har jag personligen mycket svårt att få den att gå ihop, åtminstone om man med "Gud" menar Bibelns beskrivning av Honom.


Evolutionens gud sorterar bort den svage, medan Jesus uppmanar oss att ta hand om den föräldralöse och änkan. I Bibeln är döden en katastrof som kom in i skapelsen i samband med syndafallet, medan evolutionens gud har använt döden genom årmiljoner för att mejsla fram människan som art. Evangeliet innebär att vår Skapare dör i stället för oss, för att vi ska slippa detta ofrånkomliga resultat av synd.


Varför behöver Jesus dö i ett evolutionistisk scenario där synden är fiktiv och döden är nödvändig? En ateist har sagt att om vi tar bort Adam och Eva och deras ursprungliga synd, så finner vi de patetiska resterna av Guds Son bland den bråte som blir kvar av kristendomen. Ett mycket klarsynt uttalande från en i övrigt desillusionerad människa.


Anders Gärdeborn

talesman för föreningen Genesis

____________________________________________________________________________________________

Anders Gärdeborn © 2020 • Spridning tillåten om du anger källan, dock inte i kommersiellt syfte.