Debatter om skapelse och evolution

www.gardeborn.se

Artikel av Anders Gärdeborn publicerad 2013-03-01 i:

Vi var tänkta att leva för evigt

_________________________________________________________________________


En "70-årig pingstsyster" har på Åsiktssidan tagit upp problemet med Gamla testamenets ”krigiske” Gud. Hon har också fått några svar. Som jag förstår Bibeln missar dock samtliga den viktigaste komponenten för våra möjligheter att lösa dilemmat, nämligen att den stora katastrofen i Bibeln inte är på vilket sätt vi dör, utan att vi över huvud taget dör.


Människan var från början menad som en evighetsvarelse men Gud sätter spelreglerna i sin skapelse och fastslår att om hon är olydig mot honom och äter av frukten på kunskapens träd så ska hon dö (1 Mos 2:17). I detta perspektiv är det inte en mindre tragedi att dö i en ombonad sjukhussäng i hög ålder än att dö i krig i unga år. Vi har bara hunnit vänja oss vid det förra.


Om vi ska förstå teodicéproblemet - hur Gud kan vara allsmäktig och kärleksfull samtidigt – kan vi inte utelämna denna tidiga fas av människans historia då hon var odödlig. Gud måste dock ge henne en fri vilja eftersom syftet med skapelsen är att älska honom, och en kärlek som tillkommit genom tvång, hot eller manipulation är inte värd namnet. Människan använder denna fria vilja till att göra uppror mot sin skapare och drar på så sätt lidande och död över världen.


Resten av Bibeln är Guds räddningsplan för den fallna världen. Han har ett övergripande mål och det är att sätta Frälsaren till världen. Vägen dit är på många ställen ganska blodig. Problemet här är dock inte Gud utan människans synd. Men tack vare Guds konsekvens i genomdrivandet av räddningsaktionen kan vi bli frälsta.  På korset, och endast på korset, kan Gud vara ett hundra procent helig genom att hans kungörelse står fast. Synd leder obönhörligen(!) till död, men Jesus tar ställföreträdande på sig denna oerhörda konsekvens av människans synd. Gud är på korset också ett hundra procent kärleksfull genom att alla som säger ja till hans lösning på problemet får tillbringa evigheten tillsammans med honom.


Anders Gärdeborn

_________________________________________________________________________


En längre atikel på samma tema publicerades inte av Dagen:En 70-årig pingstsyster beskriver här på åsiktssidan hur hon inte förstår den gudsbild som Gamla testamentet förmedlar. Jag tror många delar hennes dilemma. Jag menar dock att om vi läser även Bibelns elva första kapitel – om skapelse, syndafall och syndaflod – som historiska händelser, så bleknar svårigheterna. Vi kan inte rycka ur dessa kapitel och förvänta oss att resten av Gamla testamentet ska bli begripligt. En annan förutsättning att förstå är att inte bara bejaka Guds kärlek, vilket är lätt, utan även hans helighet, vilket kan vara svårare.


Då livets Gud såg tillbaka på sin skapelse konstaterade han att den var mycket god (1 Mos 1:31).  Därför kan den inte ha innehållit lidande och död. Redan från början satte dock Gud spelreglerna för sin skapelse och klargjorde för människan att om hon var olydig mot honom och åt av frukten på kunskapens träd så skulle hon dö (1 Mos 2:17). Människan gjorde detta och följaktligen kom döden in i skapelsen. På den vägen är det. Grundproblemet för oss människor är därför inte hur vi dör utan att vi dör. I detta perspektiv är det inte en mindre katastrof att dö i en ombonad sjukhussäng i hög ålder än att dö i krig i unga år. Vi har bara hunnit vänja oss vid det förra.


Guds hjärta visar sig dock genom att han omedelbart efter syndafallet (1 Mos 3:15) avslöjar den räddningsplan han har för människan. Kvinnans avkomma (Jesus) ska krossa ormens huvud (djävulens makt) och samtidigt bli huggen i hälen (korsfästelsen). Hela Gamla testamentet handlar sedan om hur Gud genomför sin räddningsplan. Han gör det genom att välja ut ett folk, judarna, genom vilket den Frälsare ska komma som är Guds eget svar på syndens och dödens problem. Gud lotsar folket med mästerlig precision genom historien för att planens mål ska uppnås. Om människorna hade varit dunungar hade Gud kunnat göra detta med enbart mildhet. Men så är inte fallet. Människan är både självisk och upprorisk och därför måste Gud ta i med hårdhandskarna ibland, vilket vi har upprepade exempel på i Gamla testamentet.


Många invänder här att Gud borde gjort så att människorna måste göra som han vill och därmed slippa eget lidande. Gud tvingar sig dock inte på oss. Hela syftet med människan är kärlek. Gud vill slösa sin kärlek på oss och han vill ha vår respons. Påtvingad kärlek är dock meningslös kärlek och därför måste den vara fritt vald. Att kräva av Gud att han skapar människan utan möjlighet att göra ont är en självemotsägelse, eftersom vi då inte längre skulle vara människor. Vi skulle vara robotar, kul leksaker för Gud kanske, men inte skapelser som av egen fri vilja väljer att älska honom och varandra.


Evolutionsläran är förödande för evangeliet eftersom den lär att döden funnits i världen långt innan människans synd. I Bibeln är död ett resultat av synd. Med detta som grund kan vi börja ana orsaken till Gamla testamentets grymheter. Och det bästa av allt är att Gud har en genial lösning på problemet. Han heter Jesus Kristus. På korset, och endast på korset, kan Gud vara ett hundra procent helig genom att vår synd leder till död – Jesu ställföreträdande död. Men Gud är också ett hundra procent kärleksfull genom att alla som säger ja till hans lösning på problemet får tillbringa evigheten tillsammans med honom.


Anders Gärdeborn

____________________________________________________________________________________________

Anders Gärdeborn © 2020 • Spridning tillåten om du anger källan, dock inte i kommersiellt syfte.