Förströelse

www.gardeborn.se

Bibelhumor (?)

  • Bibelns sämste skidåkare är den förlorade sonen. Han vallade svinen och åt upp skidorna.
  • Alla visste att Jesu far var snickare. Det sågs på'n.
  • Gud skapade världen på sex dagar, och på sjunde dagen sa han: Nu Murphy får du ta över.
  • "Nu ska det bli gott med något i kistan" sa prästen och försökte muntra upp det dystra begravningsföljet.
  • Skillnaden mellan andakt och andjakt är sublim. I det ena knäpper man händer och i det andra knäpper man änder.
  • En av de vise männen drämde huvudet i stallets takbjälke och utropade "Jesus, det gjorde ont". Då sa Maria till Josef: "Du, jag gillar det namnet bättre än Sixten."
  • Det är halt på Oljeberget. Det ligger ju i Kanaans land.
  • På församlingens anslagstavla: "Låt inte oron knäcka dig. Låt kyrkan hjälpa till."
  • Bibelns jobbigaste baby var Moses. Han skrek så in i vassen...
  • ... Moses var dessutom Bibelns störste syndare. Han bröt alla buden på en gång.
  • "Älskar du mig verkligen?" trugade Eva. "Ja", svarade Adam, "vem annars?""
  • Att missa en mässa är att missa en massa.
  • Det blir i alla fall finska i himmelriket. Det tar en evighet att lära sig.
  • Abraham, Isak och Ja'kob, drack ur samma chokla'kopp.
  • Kristen bildekal: Tuta om du älskar Jesus. SMS:a om du vill möta honom.
  • Bibelns störste byråkrat var Noa. Han arkiverade två av allt.
  • På församlingens anslagstavla då pastorn tillfrisknat: "Gud är god. Pastorn är bättre"
  • Herr Smart, som hade hört att för Gud är tusen år som en dag och en miljon kronor som ett öre, bad om ett öre. "Javisst" sa Gud, "du får det imorgon".
  • Provpredikanten tänkte inleda högtidligt från 1 Sam 3:10, men blev nervös och sa "tjänare Herre, din talare hör".
  • "Det var hårda bud" sa Moses när han tappade stentavlorna på fötterna.
  • Om Gud förbjuder tobak? Inte snus i alla fall. "Hans pris ska ständigt vara i min mun." (Ps 34:2)
  • Predikan var som Herrens frid. Den övergick allt förstånd och varade en evighet
  • Juden bad Gud om hjälp för sin son som blivit kristen. Jag vet sa Gud, min med.

____________________________________________________________________________________________

Anders Gärdeborn © 2020 • Spridning tillåten om du anger källan, dock inte i kommersiellt syfte.