Förströelse

www.gardeborn.se

Djupingar

 • Varför blir man spegelvänd i en spegel, men inte upp och ner?
 • Kan ett universum, enkelt nog att kunna förstås, innehålla en hjärna komplicerad nog att förstå det?
 • Är Gud religiös?
 • Är orsak och verkan två sidor av samma faktum?
 • Flyttar sig universums tyngdpunkt då jag kastar en sten?
 • Är naturen naturlig?
 • Vad har ateisten för backup-plan?
 • Kan man vara logisk utan att tänka?
 • Är slump bara avsaknad av kunskap?
 • Varför finns det någonting och inte ingenting?
 • Varför är stjärnor klot men galaxer diskar?
 • Varför blir man tröttare då man springer i "uppförsbacke" på ett löpband? Tyngpunkten höjs ju aldrig.
 • Om Gud inte hade funnits, hade det då funnits några ateister?
 • Kan det vara sant att det inte finns några sanningar?
 • Om man syr ihop en persons huvud med en annan persons kropp, har man då utfört en huvud- eller en kroppstransplantation?
 • Är en organisation som diskuterar sina mål målstyrd?
 • Kan moral hindra oss från att göra gott?
 • Är det fusk att be till Gud för ett idrottsresultat?
 • Hur kan alla elektroner ha exakt samma massa och laddning?
 • Är det planerat att sista ordet i ordboken är "övrigt"? Det är ju så praktiskt vid alfabetiska listor.
 • Hade Adam och Eva navel?
 • Står ett cykelhjuls nav på ekrarna, eller hänger det i dem?
 • Beskriver fysiken verkligheten eller vår kunskap om densamma?
 • Varför kan man återvända till en punkt i rummet men inte till en punkt i tiden?
 • Är alla äkta känslor ofrivilliga?
 • Fanns π (pi) innan universum existerade?
 • Är matematiken en upptäckt eller en uppfinning?
 • Är de två föregående frågorna samma sak?
 • Om vi inte kände till något om människans inre anatomi, skulle vi då veta att vi tänker med huvudet?
 • Kan universum, liksom jordytan, sakna gräns utan att vara oändligt?
 • Har samtal ett egenvärde, eller är det alltid bara ett sätt att förmedla information?
 • Finns det några vita lögner?
 • Använder vi matematik för att utföra beräkningar, eller är det matematiken som använder oss för att utföra beräkningar?
 • Hade Gud något val då Han skapade de fysikaliska konstanterna som ljushastigheten, gravitationskonstanten och elektronladdningen?
 • Finns månen när ingen tittar på den? (En förvånandsvärt relevant frågeställning inom kvantfysiken.)

____________________________________________________________________________________________

Anders Gärdeborn © 2020 • Spridning tillåten om du anger källan, dock inte i kommersiellt syfte.