Förströelse

www.gardeborn.se

Engagerande data

Tro inte allt som sägs! För att du ska ha en chans att kontrollera riktigheten i påståendena på denna sida finns uträkningar här.


 1. Ett sträckt rep mellan norra och södra spetsen av Vättern skulle på mitten ligga 332 meter under vattenytan på grund av jordytans krökning.
 2. Om allt DNA i en människa skulle läggas i en enda lång rad, så skulle den kunna gå 4 miljoner varv runt jorden.
 3. Om svenska statsskulden skulle inväxlas i hundralappar som staplades på hög så skulle traven bli 115 mil hög. Detta motsvarar nästan sträckan Ystad-Haparanda.
 4. Om solen har diametern som en femkrona så skulle jorden vara stor som ett sandkorn och ligga på 3 meters avstånd. Närmaste stjärna, Alpha Centauri, skulle ligga 83 mil bort.
 5. Gå ner till stranden och fyll ett glas med vatten. Märk vattenmolekylerna på något sätt. (Hur det går till är oväsentligt.) Häll tillbaka vattnet och blanda jämt över hela jorden. Fyll sedan glaset med vatten igen, vilket kan ske var som helst på jorden. Det nya glaset kommer att innehålla nästan 200 av de ursprungliga "märkta" vattenmolekylerna. (En intressant parallell är att varje andetag vi tar innehåller massor med syre- och kvävemolekyler som funnits i Hitlers, Newtons eller Jesus lungor.)
 6. En miljard apor som sätts vid var sin skrivmaskin och var och en gör en miljard slumpmässiga nedslag i sekunden skulle behöva trettio miljoner miljarder miljarder miljarder (3*1034) år för att skriva meningen "Att vara eller inte vara, det är frågan."
 7. Dra ett snöre runt jorden (som du antar är helt rund). Dra ett annat snöre en meter över det första. Det kommer att vara bara sex meter längre än det första. Detta gäller oavsett sfärens storlek, dvs även för ärtor och (runda) galaxer.
 8. Om du sätter dig på en röd blodkropp och surfar runt i en människas kropp, tar det cirka en minut att åka hela varvet runt.
 9. En hackspett utsätter sin hjärna för en acceleration av 1000 g då den hackar i ett träd. Detta motsvaras av att tvärbromsa en bil från 100 km/tim till stillastående på 4 centimeter.
 10. På grund av tidvattenvågorna bromsas jordens rotation så att varje dygn är 63 miljarddels sekunder längre än det föregående. En ytterligare effekt av detta är att månen avlägsnar sig från jorden med ungefär samma hastighet som naglarna växer.
 11. Det räcker med 23 människor i en grupp för att chansen att minst två har samma födelsedag ska vara större än 50%. För en skolklass på 30 elever är det bara 30% chans att alla har var sin födelsedag.
 12. Det djupaste borrhålet på jorden når ner 2 tiondels procent till jordens medelpunkt.
 13. En snabb F1-bil toppar 360 km/tim. Med denna fart skulle den behöva köra i 48 år för att ta sig till solen. Till vår närmaste galaxgranne, Andromeda, skulle bilen behöva hålla på i 8 miljoner miljoner år (... och det var ingen felskrivning).
 14. Om man skulle dokumentera människans arvsmassa i böcker så skulle det gå åt 2000 böcker med 500 sidor i varje och 3000 tecken per sida. Att skriva ner arvsmassan skulle kräva två snabba maskinskrivare som lägger hela sina yrkeskarriärer på uppgiften.
 15. En människans hjärta pumpar runt en tankbils volym i veckan. Vid 80 års ålder har det hunnit med cirka 3 miljarder slag och pumpat runt över två hundra tusen kubikmeter blod.
 16. Fäst draget på ett ett kastspö i ena ändan av Sveavägen i Stockholm (Wennergren Center) och dra ut reven längs Sveavägen till dess andra ände (Sergels torg), en sträcka på 2,1 kilometer. På mitten korsas Sveavägen av Kungstensgatan, och här vill man tillåta en lastbil att passera under reven. Därför höjer man upp den med en 4 meter hög stång samtidigt som kastspöts rulle släpper ut mer lina. Det behövs bara 1,5 centimeter mer lina för att göra detta.
 17. Pylonerna (tornen) på Golden Gate-bron utanför San Fransisco lutar ifrån varandra på grund av jordytans krökning. Topparna är nästan 5 cm längre från varandra än baserna.
 18. Om jordytan skulle vara helt jämn så skulle allt vatten (i oceanerna, jordskorpan, glaciärerna, luften samt sjöar och floder) bilda en nästan 3 km djup ocean.
 19. Antal matcher i en utslagsturnering (i t.ex. tennis) är alltid antalet spelare minus ett. Om det till exempel finns 245 spelare kan man direkt veta att det krävs 244 matcher att utse en segrare.
 20. Då en F1-bil bromsas hårt utsätts den för en (negativ) acceleration på upp till 4,5 g. Detta motsvaras av att köra på motorvägen i 150 km/tim och få stopp på bilen inom mindre än 20 meter.

____________________________________________________________________________________________

Anders Gärdeborn © 2020 • Spridning tillåten om du anger källan, dock inte i kommersiellt syfte.