Förströelse

www.gardeborn.se

Gary Larsons syn på ursprungsfrågan


Evolution


Skapelse


(Eftersom det inte finns någon ödla på bilden, kan jag inte översätta den!)


________________________________________________________________________________________________________________

Anders Gärdeborn © 2016 • Spridning tillåten om du anger källan, dock inte i kommersiellt syfte.