Notiser om skapelse och evolution

www.gardeborn.se

Notis av Anders Gärdeborn publicerad 2013 på genesis.nu

Icke-evolutionära mönster

_________________________________________________________________________


Jag läser i min lokaltidning Västmanlands Läns Tidning (2013-02-07) om nya rön kring Homo erectus. Några citat:

 

”Det mesta pekar alltså mot att något exceptionellt i människolinjens historia inträffade just då, vid den tidpunkten. Hjärnan blev mycket större och kroppsformen förändrades, samtidigt som kulturen och redskapstillverkningen genomgick en revolution.”

 

”Allt detta måste ha utspelat sig inom en mycket kort tidsrymd. Plötsligt tog evolutionen ett språng.”

 

”Lika märkligt är att språnget avlöstes av en mycket lång period då nästan ingenting hände.”

 

Många, stora, snabba och samtidiga förändringar alltså, följt av lång tid utan förändringar. Låter inte detta som raka motsatsen till evolution?

____________________________________________________________________________________________

Anders Gärdeborn © 2020 • Spridning tillåten om du anger källan, dock inte i kommersiellt syfte.