Biblisk skapelsetro

Biblisk

skapelsetro

Bilden visar att den bibliska skapelsetron tillåter en biologisk variation bland växter och djur, men att dessa förändringar är begränsade inom ett antal av Gud skapade slag. Evolutionsläran extrapolerar denna observerade variation till att gälla även mellan de skapade slagen, något som helt saknar observationellt stöd. Tanken att allt liv har samma gemensamma förfader bygger därför på spekulation och inte på empirisk vetenskap.

Föredrag

Skapelsetro

Genesis årskonferens 2012

Häfte

Bibeln i ett Nötskal

Bibelns frälsningshistoria i ett vetenskapligt sammanhang

Bok

Intelligent skapelsetro

En naturvetare läser
Första Moseboken

Bild

Noas ark

Modell från skapelsemuseum i USA