Vetenskaplig evolutionskritik

Genetisk språkhantering

Vetenskaplig evolutionskritik

Många sätter likhetstecken mellan den vetenskapliga synen på ursprungsfrågan och evolutionsläran. Likaså menar man att om man vill kritisera evolutionsläran så måste det ske på religiösa grunder. Som kontrast kritiserar jag här evolutionsläran på dess egna vetenskapliga meriter. Den är en usel vetenskap, inte för att den strider mot Bibeln utan därför att den är så dålig på att förklara det vi hittar i naturen.

Spellista (YouTube)

24 myter om evolution

Kejsarens nya kläder

Bok

Intelligent skapelsetro

En naturvetare läser
Första Moseboken

Föredrag

Molekylärbiologi, 1

Genesis årskonferens 2012

Föredrag

Molekylärbiologi, 2

Genesis årskonferens 2012