Om

Anders Gärdeborn

Sajtens ägare, skribent och konstruktör

Jag föddes 1954, är uppvuxen i Värmland och bor numera i Västerås. Min hustru Heléne och jag har fyra barn tillsamman och för närvarande nio barnbarn. 1975 mötte jag Kristus och har alltsedan dess haft en stor fascination över Bibeln, speciellt då jag upptäcker saker som styrker dess tillförlitlighet, noggrannhet och interna struktur. Jag bävar inför Guds helighet och smälter när jag anar omfånget av hans kärlek. Min formella utbildning är inom fysik och matematik, och jag har haft en yrkeskarriär inom IT. Jag är lekman inom det teologiska området vilket har fördelsen att jag inte är bunden vid något samfunds eller teologiskt instituts lära.