Bibelmatematik

Bibelmatematik

Guds skapelse är tillkommen genom ett Guds ord, och eftersom skapelsen är matematiskt uppbyggd borde det inte vara förvånande att också Bibeln innehåller matematiska mönster. För det gör den!

Syftet är dock inte att tillföra ny kunskap. Nej, Bibeln är skriven för att förstås. Syftet med mönstren är att bekräfta äktheten i Guds ord.

Ämnesområdet visar bland annat Guds förkärlek för talet 37, både i det skrivna Ordet (Bibeln), det levande Ordet (Jesus) och de levande varelserna (DNA-koden).