Guds frälsningsplan

Då kom en stark stormvind, och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. (Mark 4:37)

Guds

frälsningsplan

Redan i Bibelns tredje kapitel avslöjar Gud sin frälsningsplan för mänskligheten när han profeterar om hur kvinnans avkomma (Jesus) ska krossa ormens (djävulens) makt.

Resten av Bibeln handlar om hur Gud sjösätter denna räddningsplan. Han väljer ut en man (Abraham) som stamfader för en nation (Israel) ur vilen Frälsaren (Jesus) ska komma. Denne Jesus har varit en gång på jorden för att dö för människans synd, och han kommer att återkomma för att fullborda frälsningsplanen.

Video

Guds Ande

PowerPoint

Guds Ande

Video

Andliga gåvor

Tre mirakelgåvor

Cessationism, Continuationism

Video

Bibelns tolkning


Spellista (YouTube)

Vad är en människa?

Människans natur, ursprung, destination

Spellista (YouTube)

Hebreerbrevet

Bibelbokstudium i 13 delar

Spellista (YouTube)

Det nya Jerusalem

Från frö till fullbordan

Video

Utkorelse

eller Fri vilja???

Video

Uppryckandet

När? Var? Hur?

Bok

Mästerdirigentens verk

Den gudomliga inspirationen i Bibeln bevisad genom KUNSKAP

Video

Hednisk kristendom

Klassisk kristendom
är en detsamma som
Apostolisk kristendom

Video

Helvetet

Finns det???

PowerPoint

Helvetet

Video

Meningen med Livet

Ur spellistan Tro eller Vetande

Video

Meningen med Livet

Ur spellistan Adam & Eva-lutionen

Häfte

Bibeln i ett Nötskal

Bibelns frälsningshistoria i ett vetenskapligt sammanhang

Bild

På korset...

... och endast på korset, bevaras både Guds kärlek och Guds helighet