MDV

Mästerdirigentens verk

Den gudomliga inspirationen i Bibeln bevisad genom KUNSKAP

Boken innehåller en bibliskt förankrad beskrivning av Guds frälsningsplan för skapelsen i kronologisk ordning allt från skapelsen till evigheten.

Det historiska flödet  varvas med bibliska lärosatser om bland annat Guds natur, skapelsens syfte, lidandets problem, judarnas roll, kropp/själ, död/uppståndelse, himmel/helvete samt utkorelse/fri vilja.

Insprängt i det historiska flödet finns också sju "KUNSKAP-områden", dvs sju vetenskapliga discipliner med syfte att bevisa Bibelns gudomliga ursprung.

Detta är den tredje upplagan av boken. Den innehåller kompetteringar och förtydliganden, men egentligen ingenting som förändrar sakfrågorna.

KUNSKAP-områdena

Kronologi

Utombibliskt

Naturvetenskap

Stjärnbilder

Koder

Arkeologi

Profetior

Boken är på 450 färgsidor och innehåller

240 illustrationer

(foton, grafik och tabeller)

Flygfoto över Sinai berg med rester från israeliternas altare

"Är gamla testamentet verkligen en del av kristendomen?"(ur bokens förord)


Jag fick frågan under en Alpha-kurs för några år sedan, och den triggade igång ett helt batteri av tankar inom mig. Kan verkligen den Gud som uppenbarar sig i Jesus Kristus beordra ut folket i blodiga krig? Kan han kräva efterlevnaden av en lag som är nästan omöjlig att hålla och sedan döda alla dem som misslyckas? Och när sedan Nya testamentet spär på med något som kyrkan tolkat som en evig plåga i ett helvete, då blir det nästan omöjligt att få ihop gudsbilden.

Så jag började studera och resultatet är denna bok. Det liberala svaret att Bibeln är ett hopkok av skrifter från olika kulturer och därför inte tillförlitlig, har aldrig varit riktigt aktuellt för mig. Jag har alltid velat tro på Bibeln som Guds Ord, och därför blev det en stor befrielse när jag insåg hur starkt bevisad (ja, jag menar att ordet inte är överdrivet) den övernaturliga inspirationen är. Jag samlade ihop dessa bevis i sju områden som till min stora förtjusning bildade en akronym (initialbokstavsförkortning) för KUNSKAP: Kronologi, Utombibliska källor, Naturvetenskap, Stjärnbilder, Koder, Arkeologi och Profetior.

Svaret på rubrikens fråga har blivit ett rungande JA! I stort sett ingenting i Nya testamentet fungerar utan den gammaltestamentliga bakgrunden. Däremot ramlar polletterna ner på löpande band om man läser Jesu och apostlarnas undervisning med utgångspunkt i vad de visste om Gamla testamentet. Tillsammans utgör de två testamentena en väl sammanhållen enhet.

En annan sak jag upptäckt i arbetet med boken är alla lager av religion som kyrkan genom århundradena lagt över den ursprungligt bibliska uppenbarelsen. Jag har fått erfara en stor befrielse i upptäckten att många av kristendomens ”problemområden” inte är ursprungliga utan resultat av senare tillägg. Det gäller till exempel läror om utkorelse, helvete och lidande. Jag vill betona att behandlingen av dessa områden i boken inte följer någon speciell teologisk tradition, utan jag har istället lagt stor vikt vid att motivera dem utifrån Bibeln själv.

Syftet med boken är att sprida samma tilltro till Guds Ord som jag själv fått genom noggranna undersökningar. Jag hoppas också att boken ska bidra till att förbereda svensk kristenhet för Jesu återkomst som kommer allt närmare.