ISv2

Intelligent skapelsetro

En naturvetare läser Första Mosebok

En grundläggande bok om både biblisk skapelsetro och intelligent design (därav titeln). 

Boken innehåller tre avsnitt. I det första reds begreppen ut: Vad menas med naturalism, evolutionism, (biologisk) evolution och intellligent design? Det utgår från det vetenskapliga perspektivet och visar hur svaga många av de evolutionistiska argumenten är. Avsnitt två handlar och skapelsen och avsnitt tre om synden och dess konsekvenser för vår värld. Som kontrast till det första avsnittet utgår dessa två avsnitt från Skriften men visar hur väl den bibliska frälsningshistorien är förankrad i det vi känner om världen från vetenskaperna. 

Recension av den tredje upplagan

Ny utökad upplaga av boken som reder ut begreppen kring forskningen och skapelsetron.

Första upplagan av Intelligent Skapelsetro fick ett oerhört positivt mottagande och är sedan en tid slutsåld. En utökad och kraftigt uppdaterad upplaga är nu färdigtryckt.

Boken har ett nytt och spännande kapitel om molekylärbiologi – studiet av hur celler fungerar på molekylär nivå. Forskningen inom detta område är idag på intensiv frammarsch och därför är debatten om skapelse och evolution som hetast just här. Boken besvarar påträngande frågor som: om det finns positiva mutationer, om genetiska likheter mellan människa och schimpans bevisar deras släktskap och om människan tillhör de utrotningshotade djurarterna.

Även avsnitten om Big Bang och bibliska kosmologier har fördjupats och utökats. Några grundläggande begrepp har blivit tydligare definierade och argumentet att naturen innehåller dålig design bemöts. Dessutom finns det rikligt med andra tillägg, modifieringar och förtydliganden.

Intelligent Skapelsetro är på över 300 sidor. Den är inbunden och rikligt illustrerad. För att underlätta sökning i bokens omfattande faktamaterial avslutas den med drygt sextio FAQ, ofta ställda frågor, som belyser skapelsefrågan utifrån både vetenskapen och Bibeln. Frågorna besvaras genom sidhänvisningar till bokens text vilket hjälper läsaren att orientera sig i materialet. Första upplagans baksidestext bekräftas ytterligare i och med denna nya upplaga: ”Anders Gärdeborn är en mästare på att reda ut begreppen och förklara komplicerade processer i naturen på ett begripligt och sakligt sätt.”

Författare är en flitigt anlitad föreläsare. Som talesman för föreningen Genesis framträder han ofta i massmedia när skapelse och evolution debatteras.